L’estudi presentat per CCOO de Lleida d’integració tarifària a l’ATM de Lleida de les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran surt endavant

La Generalitat anuncia la seva implantació aquest any 2022

CCOO de Lleida valora molt positivament l’anunci fet per la directora de Territori i Mobilitat de la Generalitat i presidenta de l’ATM de Lleida, Mercè Rius, per a la integració tarifària de les comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran, al sistema tarifari de transport públic de Lleida aquest mateix any, en els termes establerts a l’informe presentat pel sindicat el febrer de 2022, “Integració tarifària del transport públic a les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran, un transport per a la classe treballadora”

Si bé resulta de vital importància la integració tarifària anunciada per la directora de Territori i Mobilitat per posar fi a la discriminació tarifària que pateixen les esmentades comarques des del 2010, respecte de les ja integrades, des de CCOO entenem que no es pot quedar fora d’aquesta integració la comarca del Solsonès, ni les comarques limítrofs de Catalunya que així ho sol·licitin, tal com s’estableix a l’informe del sindicat.

Així mateix, queda per determinar la zonificació i els preus dels títols de transport.

Des de CCOO esperem que se segueixin els criteris tècnics establerts a l’informe presentat pel sindicat en matèria de zonificació i s’incloguin la totalitat de les comarques que s’incorporarien com a una única zona 3 a causa de la dispersió, despoblació i manca de transport públic que pateix el territori.

En els mateixos termes, considerem que els preus dels títols de transport integrats han de seguir la projecció de l’estudi de CCOO, i els que s’hi estableixen.

Des de CCOO volem agrair i valorar l’interès mostrat pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori en l’estudi d’integració tarifària de les comarques de Lleida elaborat pel sindicat, així com la previsió de la implantació durant aquest mateix any.

Per últim volem manifestar que des de CCOO continuarem treballant i col·laborant amb les institucions i entitats per un transport públic, sostenible, segur i vertebrador del territori.

Barcelona, 13 de maig  de 2022