Les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària del Consell Comarcal del Vallès Occidental convoquen vagues parcials del servei en defensa de les seves condicions de treball

El Comitè d’Empresa de People Plus Innovation ha convocat 4 jornades d’aturades parcials en defensa de les seves condicions de treball. Aquestes aturades seran el 25 i 26 d’octubre, i el 2 i 3 de novembre de 9 a 13h del matí.

Des que l’any 2020 aquesta empresa va iniciar la prestació del servei s’han succeït els conflictes i els incompliments, la manca de planificació dels serveis, dels usuaris/es a atendre i de les treballadores. Quan els usuaris/es són afectats per aquesta mala organització del treball l’empresa culpabilitza a les treballadores. Que lluny de ser la causa, són també les víctimes d’aquest desgavell funcional.

Elevada contractació temporal i elevada contractació parcial. De més de 175 treballadores tan sols 8 ho fan a jornada completa. I l’empresa vulnera el conveni vigent formalitzant contractes per jornades inferiors a la que aquest regula.

Mala gestió dels calendaris laborals i la borsa d’hores. Manca de prevenció de riscos laborals i d’activació dels protocols. Incompliments de la formació.

Tota aquesta problemàtica ha comportat la feina de control i denúncia del Comitè i són ja vàries les actes d’infracció aixecades per la Inspecció de Treball.

Afegim al conflicte l’incompliment per part de People Plus Innovation del compromís d’increment salarial adquirit en la licitació del servei. L’empresa va obtenir una millor valoració pel fet d’haver ofert un increment salarial per damunt dels establerts en el Conveni. Aquest increment no s’ha aplicat i per aquest motiu des de CCOO hem iniciat la demanda judicial.

Creiem que el Consell Comarcal, com a titular d’aquest servei que es presta a diferents municipis de la comarca, hauria d’haver estat més diligent en les seves actuacions respecte l’empresa. Hem traslladat sempre les situacions viscudes, especialment en pandèmia, les vulneracions laborals i el incompliment del plec de condicions per par l’empresa. Però no sempre hem tingut el seu suport a l’hora de fer front a aquests greuges.

Tota aquesta situació ha portat a que el Comitè, recollint la voluntat majoritària de la plantilla, convoqui aquestes aturades.

En el marc de les aturades convocades, les treballadores es concentraran el proper dilluns, 25 d’octubre de 2021 a les 9.30 hores davant la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental (Carretera N-150, kim. 15 de Terrassa)