Les persones treballadores externalitzades del Departament de Justícia que s’encarreguen de l’execució de les mesures penals alternatives i del servei d’acompanyament a la víctima del delicte convoquen 3 dies de vaga contra la precarització laboral

Els treballadors i treballadores de la Fundació Apip-Acam, INTRESS i Fundació Ires acudiran a la vaga els pròxims 28 de febrer, 1 i 2 de març. El col·lectiu professional denúncia el bloqueig per part de la patronal de la negociació del conveni col·lectiu d’aplicació des del 2019, i impedeix així qualsevol millora salarial. Des del gener del 2012, el sou d’aquest conveni tan sols s’ha incrementat un 1,2 %, cosa que ha generat una pèrdua de poder adquisitiu pròxima al 20 %. A més els treballadors i treballadores denuncien la inseguretat física i psicològica que pateixen en el seu entorn laboral i reclamen una revisió de la ràtio d’assistència a les persones que compleixen mesures penals alternatives.

CCOO convoca la vaga els pròxims 28 de febrer, 1 i 2 de març a les tres empreses adjudicatàries de la licitació del Programa de mesures penals alternatives (MPA) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Des de fa 22 anys, aquest servei públic està externalitzat, cosa que provoca una constant precarització de les condicions laborals que pateixen els 174 professionals externalitzats, en la seva majoria dones, de la Fundació Apip-Acam, INTRESS i Fundació Ires.

El servei d’acompanyament a les víctimes del delicte (SAVD) va entrar en funcionament l’any 2018, després de la licitació pública adjudicada a INTRESS. La creació del SAVD com a servei públic externalitzat ha suposat una important precarització salarial de la plantilla, formada per professionals altament qualificats que perceben 20.681,22 euros bruts anuals i que són majoritàriament dones.

Les treballadores també denuncien la inseguretat física i psicològica que pateixen en el seu entorn laboral, tant pels espais en els quals desenvolupen les seves funcions professionals com pel perfil de persones a les quals atenen diàriament. En els últims anys, s’ha registrat un increment del nombre de persones assistides amb problemes de salut mental o de consum de substàncies estupefaents. Per això, reclamen protocols d’actuació per atendre adequadament les persones que compleixen mesures penals alternatives sense posar en risc la salut i la integritat física de la plantilla. A això se suma l’increment de càrrega de treball administratiu que ha suposat la implementació de l’expedient electrònic i que implica un menor temps per poder intervenir en els casos.

Ràtios, baixes mèdiques i valoració de mèrits


Tots dos factors impedeixen a les treballadores de l’MPA mantenir una ràtio d’assistència adequada, per la qual cosa s’exigeixen una revisió de les ràtios per a una correcta aplicació dels plans d’execució i seguiment de les mesures penals alternatives imposades pels òrgans jurisdiccionals penals de Catalunya. En el cas del SAVD, el servei es va implementar en el 2018 amb un nombre molt de menor de professionals que de jutjats de violència existeixen.

Els treballadors i treballadores de Fundació Apip-Acam, INTRESS i Fundació Ires també denuncien que no es cobreixen bona part de les baixes laborals, cosa que obliga la plantilla a fer un esforç extra, amb l’increment de la càrrega de treball que això suposa. Per això, s’exigeix revisar els protocols de cobertura davant de les baixes laborals superiors a una setmana de durada.

La vaga també ha estat motivada per l’absència de valoració de l’experiència laboral de la plantilla com a mèrits personals i competitius.CCOO exigeix que es remuneri l’experiència laboral i la formació contínua dels empleats de Fundació Apip-Acam, INTRESS i Fundació Ires amb la finalitat de garantir la retenció del talent en la plantilla i oferir un millor servei a la ciutadania.

Reivindicacions per unes condicions laborals dignes


Des de juliol de 2022, totes aquestes reivindicacions laborals s’han transmès als òrgans directius de cadascuna de les entitats afectades, però no s’ha obtingut cap avenç significatiu ni s’ha donat resposta a cap de les següents reclamacions:

  • Des de gener del 2012, el sou d’aquest conveni tan sols s’ha incrementat un 1,2 %, amb una pèrdua del poder adquisitiu pròxima al 20 %. És fonamental recuperar el poder adquisitiu perdut en l’última dècada per aconseguir l’equiparació salarial dels empleats de la Generalitat de Catalunya, amb independència de si es tracta de personal amb contracte directe o externalitzat.
  • Els treballadors de la Fundació Apip-Acam, INTRESS i Fundació Ires reclamen la implementació d’un complement de penositat amb el qual compensar econòmicament els riscos laborals i psicosocials propis del seu entorn de treball.
  • CCOO exigeix la implementació d’un complement de desenvolupament professional per remunerar l’experiència i la formació dels empleats i retenir així el talent professional.
  • Les treballadores afectades sol·liciten la millora del preu del quilometratge abonat per cobrir els increments dels carburants i els costos de manteniment i reparació dels vehicles propis amb els quals es veuen obligats a realitzar les seves funcions laborals.
  • La plantilla de les tres entitats també reclama una millora dels mecanismes amb els quals garantir la ràpida cobertura de les baixes mèdiques superiors a la setmana d’incapacitació laboral.

Els programes d’execució de mesures penals alternatives i d’acompanyament a les víctimes en seu judicial estan en joc


Els professionals de Fundació Apip-Acam, INTRESS i Fundació Ires treballen en la implementació i desenvolupament dels programes d’execució de mesures penals alternatives a la privació de la llibertat imposades pels òrgans jurisdiccionals penals de Catalunya. Les professionals del Servei d’Acompanyament a les Víctimes del Delicte, gestionat per INTRESS, s’encarreguen de dur a terme el programa d’acompanyament a les víctimes de la violència masclista en els jutjats de violència de gènere i el d’acompanyament a qualsevol víctima del delicte en la fase de judici oral.

Des de fa 22 anys, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha derivat en entitats del tercer sector la gestió indirecta del servei públic d’execució de mesures penals a la comunitat. Un servei que actualment depèn de la Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat.

Durant tots aquests anys, el Departament de Justícia ha optat per externalitzar, mitjançant la modalitat de contracte administratiu, via licitació, la gestió d’aquest servei públic en comptes de satisfer el mandat jurisdiccional de manera directa i amb personal propi.

Barcelona, 23  de febrer de 2023