L’educació a Catalunya no s’arregla amb mesures cosmètiques com els xecs regal

Tal com demanem a la ILP, necessitem el 6 % del PIB

El Departament d’Educació ens sorprèn, una vegada més, amb una nova mesura mediàtica: repartir 50 milions d’euros a les famílies de mig milió d’alumnes de primària, per comprar material escolar. Una iniciativa que, segons la nota de premsa, “respon a la voluntat del Govern de reforçar i ampliar l’estat del benestar mitjançant polítiques que garanteixin la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa”.

Des de CCOO de Catalunya considerem aquesta una mesura electoralista i que té poc a veure amb les necessitats urgents i importants de l’educació del nostre país. La comunitat educativa i amplis sectors de docents fa temps que denunciem la manca de recursos per a l’educació inclusiva, les altes ràtios d’alumnes per grup-classe, la manca de resposta planificada a l’impacte del canvi climàtic a les aules o una desconsideració absoluta cap al lleure educatiu (de fet, el Departament d’Educació no ha volgut ni sentir a parlar pel curs vinent d’una primera setmana de setembre amb lleure de qualitat, que se li va proposar).

CCOO exigim al Govern de la Generalitat que es deixi de mesures oportunistes i que concerti amb els agents socials les mesures per, realment, garantir la igualtat d’oportunitats. Fins i tot la concreció d’aquesta proposta no té sentit perquè s’exclou a l’alumnat de secundària obligatòria i es fa al marge dels projectes de centre que intenten fer plantejaments cooperatius del material.

El departament i el Govern no poden actuar sortint amb estirabots. La disposició final segona de la Llei d’educació de Catalunya (LEC), sobre el finançament general del sistema educatiu català estableix que s’ha d’arribar com a mínim al 6 % del PIB. No aconseguirem arribar a aquesta inversió a cop de xecs escolars. Per tant, demanem al Departament d’Educació que s’ho repensi i que acordi la manera d’invertir aquests 50 milions d’euros en mesures que incideixen realment en la lluita contra les desigualtats educatives i la millora de la qualitat educativa.