L’Ajuntament de Manresa dona suport durant el 2022 al manteniment de l’oficina del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers a Manresa

Un any més, l’oficina del CITE de CCOO de Catalunya a Manresa ha rebut el suport de l’Ajuntament de Manresa. Aquest suport garanteix la continuïtat de l’oficina del CITE a la ciutat des d’on es dona assessorament gratuït en matèria d’estrangeria.  A més, des l’oficina del CITE  també es fan assemblees informatives sobre drets i deures laborals i sobre el marc jurídic d’estrangeria adreçades a treballadors i treballadores estrangers i actuacions de sensibilització de la ciutadania sobre la realitat del fet migratori a Catalunya.

El suport a la tramitació de la documentació de persones en situació irregular representa un clar benefici tant per a les persones afectades com per al conjunt del territori. Disposar d’una situació administrativa regular els permet una millor integració social i laboral de les persones estrangeres. El mateix es pot dir de la resta de tràmits i informacions realitzades sobre la Llei d’estrangeria, que garanteixen que la persona en situació regular pugui mantenir-la sense dificultats.

Finalment, també es realitzen sessions formatives i formatives sobre temes diversos per a la població estrangera. Especialment importants són la realització dels mòduls B de coneixements laborals previstos en la Llei d’acollida de persones immigrades i retornades a Catalunya, que dona a conèixer els drets laborals i la manera com exercir-los entre les persones estrangeres sense autorització administrativa. A més, també  les ajuda a regularitzar la seva situació, ja que el certificat d’aprofitament del curs és tingut en compte en l’obtenció de l’informe d’arrelament social, necessari per a la seva regularització administrativa.