La segona jornada Trobada amb la Inspecció de Treball acostarà de nou sindicalistes i inspectors per tal de millorar conjuntament els respectius àmbits d’actuació i aprofundir en la protecció a les persones treballadores

CCOO de Catalunya organitza les segones jornades de treball en coordinació amb la Inspecció de Treball de Barcelona, que tindran lloc aquest dijous 12 de maig en la Sala d’actes de la Confederació Obrera Nacional de Catalunya a Via Laietana 16.

Es tracta d’una sessió que pretén oferir els coneixements teòrics i pràctics més rellevants dels procediments en la tramitació de denúncies a la Inspecció de treball i seguretat social de Catalunya (ITSS). Amb ella busquem seguir consolidant i enfortint l’actiu sindical, així com l’equip d’assessorament i personal técnic jurídic del nostre gabinet, en el benefici del conjunt de les persones treballadores de Catalunya en l’àmbit dels sectors públic i privat. L’acte començarà a les 10 hores i comptarà amb la presència de l’equip de la Direcció de la Inspecció Territorial de Treball de Barcelona. En tres taules tècniques es tractarà i debatrà sobre aspectes tan importants, entre d’altres, com les competències de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya, aspectes clau de la seguretat i la salut en el treball, de la igualtat entre dones i homes al treball i les principals novetats de la reforma laboral RDL 32/2021 en matèria de contractació temporal i subcontractació, en connexió amb les possibles responsabilitats administratives d’infracció de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LLISOS).