La plantilla de Sandoz ratifica el preacord sobre el tancament de la planta de les Franqueses del Vallès

CCOO valora positivament el preacord assolit el mes de juliol, ja que estableix mesures no traumàtiques i garanteix la continuïtat de l’activitat a la planta de Palafolls.

Les treballadores i treballadors de Sandoz han ratificat avui per majoria, amb un 77,9 % de vots a favor, el preacord assolit a finals de juliol entre el comitè i la direcció de l’empresa, després d’un intens procés de negociació. Un acord que ha estat fruit de l’esforç de negociació i la tenacitat del comitè, amb la majoria de CCOO.

CCOO d’Indústria valora positivament aquest acord, ja que s’estableixen mesures no traumàtiques, com recol·locacions, jubilacions i baixes voluntàries, a més d’aconseguir unes bones condicions de sortida per a les persones que no s’acullin a cap d’aquestes opcions.

L’acord preveu el tancament definitiu de la factoria de les Franqueses del Vallès el 31 de desembre del 2024. L’empresa dona l’opció a la plantilla d’acollir-se a baixes voluntàries abans del tancament de la planta, amb una indemnització de 45 dies per any treballat amb un màxim de 42 mensualitats.

L’empresa també ofereix la possibilitat de recol·locació per a 83 persones a la planta que la companyia té a Palafolls, amb una compensació de 20.000 € pel trasllat i el manteniment del seu salari. En el cas de les persones que actualment fan teletreball, si haguessin d’anar a treballar presencialment algun dia a la planta de Palafolls, se’ls compensarà amb 16.000 €.

D’altra banda, s’ha acordat un pla de jubilacions per a les persones que, a partir de la signatura de l’acord i fins a finals d’aquest any, tinguin a partir de 59 anys, amb un complement de fins al 80 % del salari brut fins que compleixin els 63. També s’ha pactat un pla de rendes per als treballadors i treballadores que el 31 de desembre del 2024 tinguin més de 55 anys, amb un complement d’entre un 60 i un 80 % del salari brut, en funció de l’antiguitat a l’empresa, fins a l’edat de jubilació. En tots els casos amb una clàusula de revaloració d’un 1,5 % anual.

En el cas de les persones que tinguin entre 52 anys i 55 anys el 31 de desembre del 2024, se’ls ofereix el trasllat a la planta de Palafolls i acollir-se al pla de rendes al complir els 55 anys, amb un complement de fins al 70 % del salari brut, o continuar treballant fins a l’edat de jubilació.

Per a les persones que no s’acullin a cap d’aquestes opcions, quan es faci efectiu el tancament rebran una indemnització de 55 dies per any més un lineal de 1.600 € per any d’antiguitat, amb un màxim de 280.000 € i un mínim de 20.000 €. A més, se’ls pagarà una prima anual de 2.000 € mentre continuïn treballant, que sumaran per calcular la indemnització final. També s’estableix un pla de recol·locació durant 12 mesos per ajudar aquestes persones a reincorporar-se al món laboral.

Finalment, quant als treballadors que actualment estan en situació de jubilació parcial, l’empresa els pagarà 3.000 € com a compensació.