La plantilla de recollida d’escombraries del Ripollès convoca una vaga indefinida a partir de 6 de juliol

La plantilla de l’UTE VIGFA-URBASER que realitza el servei de recollida de les escombraries del Consell Comarcal del Ripollès ha convocat una vaga indefinida per al dimarts 6 de juliol, a les 5 de la matinada.

La situació que ha comportat arribar a la vaga ha estat que el dia de 28 d’octubre del 2019 es va denunciar en temps i forma per part del delegat de personal el Conveni col·lectiu de l’empresa VIGFA-URBASER, que havia estat subscrit el dia 1 de gener del 2016 pel servei de sanejament públic del municipi de Ripoll i que tenia com a data de finalització 31 de desembre del 2019. Després de diverses reunions, tot i les dificultats ocasionades per la pandèmia, s’ha intentat negociar un nou conveni que doni sortida a les necessitats dels treballadors i treballadores que presten el servei.

Actualment, la negociació es troba totalment estancada i sembla que existeix una voluntat per part de l’empresa i delmateix Consell Comarcal del Ripollès de mantenir les condicions laborals i esperar a l’adjudicació a una nova contractista dels serveis que són subjecte de licitació i que actualment es troben en situació de pròrroga.

La representació legal dels treballadors i treballadores, i els sindicats als quals representen, són de l’opinió que les condicions de treball d’aquells que presten el servei no han d’estar determinades pels equilibris i moviments de les empreses contractistes o les administracions contractants, ja que els empleats són aquells que presten el servei de manera continuada i elements com el salari, els seus increments, etc. no es poden sotmetre exclusivament als interessos de les empreses adjudicatàries o de les administracions.

Després de més d’un any de negociació i tenir un acord que mantenia el poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores, no s’entén que estigui bloquejat. Cal recordar que la plantilla de recollida d’escombraries del Ripollès ha estat treballant durant tota la pandèmia i en situacions on el risc era molt elevat i desconegut.

Pels motius esmentats, i a causa de l’estancament de la negociació es convoca VAGA INDEFINIDA des del dia 6 de juliol.