La manca d’execució pressupostària de les inversions estatals és un llastre que l’economia catalana porta arrossegant des de fa anys i que afebleix la seva capacitat d’aprofitar recursos extraordinaris per fer front a la transformació del teixit productiu

CCOO de Catalunya reclama transparència i responsabilitat en el debat sobre l’execució pressupostària

La manca d’execució pressupostària per part de l’estat a Catalunya malauradament ha estat una constant els darrers anys amb un percentatge d’execució mitjà de poc més del 63%. En el moment en el que la inversió ha augmentat de manera considerable, com va ser el cas l’any 2021, assolint més de 2.000 milions, aquesta dèficit s’ha fet evident de manera dramàtica. Quan l’economia i la societat catalana més necessiten aprofitar l’esforç pressupostari extraordinari associat als fons europeus, per tal de garantir una transició justa i equilibrada del seu model productiu, fallen no els recursos, però si la capacitat d’executar les inversions en infraestructures que necessitem de manera urgent.

A falta de disposar del detall de les dades d’execució per entitats i sectors, i de poder-les comparar amb altres comunitats autònomes, CCOO de Catalunya reclama que aquest debat, d’enorme rellevància per al nostre futur immediat, no sigui utilitzat des de la perspectiva del greuge, sinó des de l’exigència de la responsabilitat i la deguda transparència que li corresponen a les polítiques públiques. La gestió d’inversions requereix de capacitats al territori que s’han anat afeblint des de la gran recessió i que, malgrat l’emergència social, sanitària, climàtica, s’han anat ajornant. Executar amb eficiència precisa, ja sigui per la licitació o per l’execució d’infraestructures, de plantilles ben dimensionades i de personal amb el màxim reconeixement i capacitat.

La manca d’execució de les inversions ferroviàries pressupostades, un dels dèficits estructurals que CCOO de Catalunya ha denunciat amb fermesa al llarg dels darrers anys, és la que pondera amb més força en el dèficit del que hem tingut notícia. La situació crítica del transport de rodalies o la manca de transport ferroviari de mercaderies assenyalen encara amb més força les conseqüències d’una ineficiència que té un elevat cost social i econòmic. És hora d’assumir que una economia competitiva i una societat cohesionada precisen de capacitats estructurals, començant per aquelles que han de garantir que les inversions, ja sigui en infraestructures, en sanitat, educació o en polítiques d’ocupació, es puguin executar en temps i forma per tal de garantir el màxim benefici per la nostra societat i per la nostra economia.