La “Fundación Diagrama” vulnera els drets sindicals acomiadant amb falses acusacions un membre del comitè d’empresa i delegat de CCOO

Divendres 10 de setembre de 2021 tindrà lloc a Barcelona la conciliació per l’acomiadament amb falses acusacions sobre la seva professionalitat d’un delegat de CCOO membre del Comitè d’Empresa de la Fundació Diagrama.

CCOO considera del tot inacceptable la persecució sindical que aquesta empresa perpetua en el temps amb pràctiques impròpies d’un estat democràtic com l’actual. Considerem que l’acomiadament ha de ser declarat nul perquè es tracta d’un atac frontal a la llibertat sindical, a l’organització dels treballadors de l’empresa i a CCOO, i considerem que els fets s’han produït a causa de l’actuació obertament reivindicativa mantinguda pel delegat sindical en aquest darrer any.

Fa només uns anys que Fundació Diagrama va aterrar al territori català, aprofitant la creació i l’ampliació de serveis, dins del pla de contingència creat pel Govern per acollir infants i joves estrangers del 2017-2018. La falta de recursos en aquell moment per poder atendre el col·lectiu dins del mateix sistema va propiciar que una empresa que no venia amb falses acusacions sobre la seva professionalitat I implantació al territori Català, passés a gestionar nombrosos centres dependents de DGAIA.

En aquell moment els professionals eren benvinguts a l’entitat, però ara, després 3 anys, amb el nou pla de millora i conversió de centres, la realitat és una altra. Els professionals viuen sota un clima d’incertesa i pressió sobre el seu futur, els acomiadaments i les finalitzacions de contracte són constants i això, afegit a la tensió que es viu als centres per part del col·lectiu que atenen, provoca un clima de violència i inseguretat difícil de sostenir.

Des del Sector de la Intervenció Social de CCOO condemnem rotundament la reacció desproporcionada de Fundació Diagrama, que té com a únic objectiu perpetuar les seves accions en contra dels delegats i delegades, concretament d’aquest sindicat, a la seva empresa. Potser aquesta fundació pretenia continuar funcionant d’esquena a la DGAIA imposant les seves normes, vulnerant els drets dels treballadors i la normativa dels centres de menors, sense que li passés factura i sense tenir els protocols en casos de violència i agressions vers als professionals.

Les empreses i les entitats del sector social han de tenir clar que no poden assetjar els representants sindicals en el desenvolupament de la seva activitat. No permetrem que s’aixequin falses acusacions vers els professionals en l’exercici de les seves funcions. Treballarem per la retirada de la sanció, per la llibertat sindical i per l’eliminació de la repressió sindical  a la fundació Diagrama.