La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya, celebra el seu 4t Congrés, els dies 3 i 4 de maig

Amb el lema : + Drets + Justícia Social + Vida

Amb el seguiment estricte de les mesures de seguretat sanitària, el CCIB de la plaça Willy Brandt acollirà  als delegades i delegats dels sectors de l’administració local, Generalitat, Mossos i tècnics de suport, administració de l’estat, intervenció social i atenció a les persones, transport de mercaderies, logística, viatgers, i ambulàncies, postal, aeri, cicle integral de l’aigua, ferroviari, mar, paper i gràfiques, mitjans, oci i esports, així com les telecomunicacions.

El Congrés servirà per debatir i  aprovar el pla d’acció pels propers quatre anys fortament marcats per la crisis sanitària, econòmica i social que està afectant greument els drets de ciutadania, i escollir els òrgans de direcció federal.

En el decurs del congrés es farà entrega del premi de salut laboral David Iglesias i Xavier Ribes, agents rurals assassinats en acte de servei,  i el premi Marielle Franco i Monica Benicio a la lluita LGTBI.

El 4t Congrés s’emmarca en el procés congressual que es clourà amb el 12è Congrés de CCOO de Catalunya que tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 de maig.

Aquest congrés presenta una novetat important des del punt de vista de la sostenibilitat ecològica. Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle seran compensades de manera certificada a partir de la regeneració d’una zona boscosa de Catalunya, malmesa per grans incendis forestals. Aquesta pràctica ambiental té l’objectiu de contribuir en la lluita contra el canvi climàtic i de transmetre aquesta necessitat al si dels centres de treball.