La demanda turística redueix la xifra d’atur registrat amb un increment de la temporalitat en el marc de la contractació estacional

La recuperació de l’activitat econòmica deixa les dones en segon pla, són el 56,4 % del total de persones aturades

L’increment de les afiliacions a la Seguretat Social en 50.000 persones i la reducció de l’atur registrat (35.955) es concentra en els serveis en clau de contractació de temporada. Tanmateix, la temporalitat en el sector privat continua prop de 6 punts per sota de la del sector públic. La recent sentència del Tribunal Suprem a la demanda d’una treballadora laboral de l’Administració pública reconeixent el caràcter estructural de la seva contractació temporal hauria de suposar un precedent. La recuperació ha de passar per superar els dèficits crònics en dotació de professionals en els serveis públics i per crear ocupació de qualitat, en l’educació, la sanitat, la dependència, però també en els serveis d’ocupació. Aquests han de disposar d’una dotació de personal amb caràcter estructural per acompanyar la transformació del model productiu, la millora de les competències i de la productivitat, i la protecció de les persones que en un moment o altre queden excloses del mercat de treball.

CCOO de Catalunya reclama:

  • Més estabilitat en la contractació pública i privada és la millor garantia per un teixit productiu i un sistema del benestar robust. Derogació de la reforma laboral.
  • Les inversions que es realitzin en el marc dels fons europeus han de facilitar la redistribució de la riquesa mitjançant els salaris que són els que donen estabilitat a l’economia. Augment de l’SMI.
  • L’impacte de la pandèmia a escala social ha estat significatiu i situa moltes persones en una vulnerabilitat injustificable. La gestió eficaç d’instruments com la renda garantida o l‘ingrés mínim vital són inajornables.
Infografia Atur Juny 2021
Infografia Atur Juny 2021

Notícia destacada:

Aquest mes de juny, gràcies a la fermesa del sindicat i la mobilització de la plantilla, s’ha aconseguit un acord en l’ERO plantejat al BBVA que rebaixa l’afectació per sota de les 3.000 persones en lloc de les 4.000 inicials, s’ha aconseguit la major adscripció voluntària i sense clàusula d’equilibri generacional. Aquesta millora, sense precedents, marca el camí a seguir dels futurs acords.

Feu clic per descarregar-vos les infografies de les dades de l’atur del mes de juny de 2021 en format PDF