La bretxa salarial es redueix a un ritme inacceptable i segons l’evolució actual la paritat arribarà en 50 anys

La Bretxa Salarial de l’any 2018 a Catalunya va ser del 22,20% segons l’enquesta ‘estructura Salarial

La de l’any 2019 del 22,23% segons les fonts Tributàries

Avui 22 de febrer, dia de la igualtat retributiva, cal seguir denunciant que calen mesures específiques a les empreses i de caràcter social per acabar amb la xacra de la bretxa salarial.

La bretxa salarial entre dones i homes segueix disminuint molt lentament, La bretxa és més baixa entre les persones joves, no per una millora de la situació de les dones joves, si no per una pitjor situació dels homes joves respectes els homes més grans.

Entre les persones de nacionalitat espanyola, la bretxa de l’any 2018 era del 23, 35%. Entre les de nacionalitat estrangera del 17%. També per una pitjor situació dels homes estrangers respecte els homes de nacionalitat espanyola. No pas per una millor situació de les dones estrangeres respecte les de nacionalitat espanyola.

La bretxa és del 36,79% en el cas de les ocupacions que necessiten menys qualificació, del 27,22% en el cas de les de qualificació mitjana i del 17,95% en el cas de les més qualificades.

Conseqüentment, l’any 2019, un 71,90% de les dones van tenir ingressos per sota de dues vegades el Salari Mínim interprofessional (SMI) . Aquest percentatge és 10 punts menys en el cas dels homes.

És per això que l’augment del SMI i de les prestacions i pensions mínimes contribueixen a disminuir la Bretxa Salarial.

Adjuntem l’informe de CCOO de Catalunya sobre la bretxa salarial 2021