La coordinadora d’Acció Jove de CCOO mostra al Parlament de Catalunya la crítica situació laboral i social del jovent a Catalunya

En compareixença davant la Comissió de Polítiques de Joventut, ahir a la tarda

La coordinadora d’Acció Jove de CCOO de Catalunya, Irene Ortiz, ha comparegut davant la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya per informar sobre la situació de la desocupació juvenil des del punt de vista del sindicat i les reivindicacions que planteja aquesta organització de cara a revertir l’escenari de precarietat que viu i pateix el jovent a Catalunya.

La coordinadora d’Acció jove va realitzar una comparativa entre els llocs de feina ocupats per joves el tercer trimestre del 2007, que eren 859.800, i els que hi havia al tercer trimestre del 2020, que no passaven dels 499.700, pràcticament la meitat. Ortiz ha destacat que el jovent ha estat un dels col·lectius que va perdre més poder adquisitiu amb la crisi anterior i que ara aquesta pèrdua encara s’ha vist més agreujada amb la pandèmia del coronavirus.

Irene Ortiz ha incidit en què la temporalitat és una condició que afecta molt els joves, a un 44,6 % respecte d’un 14,5 % en majors de trenta anys. Segons Ortiz, la diferència és abismal, i comporta conseqüències negatives quant a protecció laboral per als joves, ja que en temps de crisi les primeres feines que desapareixen o els primers contractes que es rescindeixen són els temporals.

La responsable del col·lectiu juvenil de CCOO de Catalunya va alertar que les persones amb el tram d’edat més jove, de setze a vint-i-quatre anys, són les més afectades per l’atur. Segons Ortiz, les mateixes dades demostren que a diferència de la crisi anterior, on van ser els homes els més afectats per la pèrdua d’ocupació en sectors molt masculinitzats com la construcció, aquest cop les més afectades són les dones joves.

Una altra dada destacada per Ortiz va ser la taxa d’emancipació, que cau en picat i actualment és la més baixa des de l’any 2007. Durant el 2019 semblava que de manera molt lenta anava millorant aquesta taxa i que més joves es podien emancipar, però l’arribada de la pandèmia ha fet caure estrepitosament la dada fins a un preocupant 19,7 %

Segons la coordinadora d’Acció Jove, a Catalunya tenim desprotegits el 85,5 % dels joves i només un 14,5 % rep algun tipus de prestació. Segons Irene Ortiz calen polítiques actives urgents per tal que molts joves no caiguin en risc d’exclusió social.

Finalment Ortiz ha reclamat que es deixi de tractar el jovent amb paternalisme i que els joves i les joves passin a ser també una prioritat per a aquest país.