Acció Jove de CCOO valora positivament el Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil 2020-2023 (PFOJQ) i el Pla d’Acció 2020-2021 encabit en el mateix, presentats per l’Ajuntament de Barcelona

Des d’Acció Jove de CCOO volem fer una valoració del Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil, presentat per l’Ajuntament de Barcelona, i destinat a pal·liar l’elevada taxa d’atur dels menors de 30 anys a la ciutat, així com de les greus situacions laborals i econòmiques derivades de la Covid-19. D’aquest PFOJQ penja un Pla d’Acció 2020-2021, que pretén donar una primera resposta a tots aquests efectes de la crisi sanitària contribuint a millorar l’ocupabilitat, la qualificació professional i la inserció laboral de la joventut de Barcelona.

Certament, la taxa d’atur a Barcelona s’ha vist incrementada un 35,9% al llarg del 2020. I és que la crisi sanitària ha afectat a tothom, però en particular s’ha acarnissat amb els i les joves barcelonines. Aquest fet queda perfectament reflectit si observem l’evolució de l’atur juvenil entre desembre de 2019 i desembre de 2020, ja que s’observa com s’incrementa en un 53,8%, és a dir, més de la meitat de la joventut no treballa o no troba feina. I com ja és habitual, els menors de 25 anys són els que encara es veuen més perjudicats (54,2%).

El PFOJQ compta amb quatre grans àmbits d’actuació dels quals pengen les línies d’actuació, 32 són actuacions estables al llarg de la vigència del pla i 27 són considerades actuacions prioritàries, i per aquest motiu, les encabim al Pla d’Actuació, perquè facin front als efectes de la pandèmia.

Dels quatre grans àmbits d’actuació cal destacar que donen resposta a moltes de les problemàtiques juvenils. El primer àmbit, l’assessorament i orientació s’ha reforçat i adaptat a la virtualitat i semipresencialitat per oferir el suport necessari a la joventut en el context actual. El segon, la capacitat i formació, se li ha donat una volta perquè respongui a les necessitats de la ciutat. Per tant, a banda dels existents projectes de la Garantia Juvenil, aposten per impulsar la formació en competències tècnic-professionals i fomentar la capacitació digital i d’idiomes. El tercer àmbit es centra en el suport a la contractació de persones joves i suport a les persones joves autònomes i emprenedores. En aquest sentit, a banda d’obrir línies d’ajuts i suport específic, també s’han reprogramat línies existents perquè les persones joves siguin un col·lectiu prioritari. La quarta línia, és la més innovadora, ja que presenta actuacions per eliminar la bretxa digital, atendre el malestar psicològic i suport a projectes sociolaborals que ajudin als joves més vulnerables.

Des d’Acció Jove, valorem molt positivament la rapidesa amb la que s’ha consensuat i creat el pla, ja que és imprescindible la seva posada en marxa abans que la situació juvenil empitjori encara més. També, valorem que s’hagi dotat al pla dels recursos necessaris, és a dir, que s’hagi pogut destinar més pressupost i que aquest, correspongui proporcionalment a l’increment de la taxa d’atur juvenil.
Per altra banda, celebrem que els àmbits englobin diferents facetes de la vida del jovent. Que s’hagi creat amb una mirada de futur, donant impuls a aquells sectors emergents, com el digital, que estan arribant per quedar-se i que durant la pandèmia han continuat creixent. Però sobretot, cal destacar l’esforç que es fa per no deixar a cap persona sola durant la pandèmia, ja sigui en qüestió d’assessorament i orientació laboral-professional, com en suport psicològic.

La vida de les més joves s’ha vist truncada social, acadèmica i laboralment i necessiten d’un servei que els ajudi o el pugui redirigir on pertoqui.

Dit això, treballarem als diferents espais per garantir la viabilitat del pla i poder fer seguiment del mateix, redirigint-lo quan sigui pertinent per aconseguir els objectius centrals, reduir la taxa d’atur juvenil i garantir la incorporació digna dels i les joves al món laboral.