Acció Jove de CCOO de Catalunya denuncia el “Programa Singulars Jove, tu decideixes!” per què tracta el jovent com una mercaderia

Des d’Acció Jove de CCOO de Catalunya es vol denunciar el “Programa Singulars jove, tu decideixes!” perquè es considera que el seu lema i/o carta de presentació “Necessites personal? Contracta joves i rep fins a 5700€ de subvenció! ” és aberrant i no respon única i exclusivament a afavorir la inserció laboral de joves entre 16 i 29 anys en situació d’atur. Aquest programa s’ha posat en marxa al Baix Llobregat amb la participació d’AEBALL, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i 10 ajuntaments del territori. Cal recordar, que aquest programa es subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social, i el fons Social Europeu.

És contradictori, que un programa dirigit a joves per reduir la taxa d’atur juvenil i afavorir l’emancipació digna, no tingui en compte ni la modalitat de contractació, ni el sou mínim, ni tan sols tingui en compte un seguiment per veure si les contractacions són efectives i es tradueixen en contractes indefinits. Tampoc posa en valor ni dignifica la figura del jovent, i això que prèviament aquestes joves han rebut formació professional i específica per optar a les feines.

Per altra banda, a l’anunci sí s’especifica amb claredat que s’ofereix a les empreses diversos serveis, des de la detecció del lloc de feina, la definició del perfil personal, la recerca dels candidats adients, assessorament sobre quina és la contractació que cal fer i fins hi tot, ajut per tramitar la subvenció.

Com pot ser que un programa de Garantia Juvenil intercanviï diners per contractacions de joves en comptes de mostrar per què contractar joves es bo per les empreses? Fent aquests programes s’estan malbaratant recursos, i es precís recordar que les joves pateixen una taxa d’atur propera al 40 %, percentatge més que preocupant.

Des d’Acció Jove es vol recordar que els i les joves han patit les conseqüències directes de la crisi COVID. Han estat els primers expulsats del mercat laboral, tenen sous precaris, feines majoritàriament de baixa qualitat, rotacions laborals excessives a causa dels alts índexs de temporalitat i parcialitat, etc. En definitiva, cal utilitzar els recursos destinats a joventut als i les joves, a dignificar les seves condicions d’accés al mercat laboral, a que puguin formar-se i a ser tractats com treballadors de ple dret, no com a contractacions provisionals únicament útils per a la injecció de subvencions.