Compareixença de Joan Carles Gallego Herrera, secretari general de CCOO de Catalunya, amb relació a la proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Al Parlament de Catalunya, el 22 d’octubre de 2014

L’objecte de la proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern és clarament compartit per la nostra organització:

– L’opacitat informativa i la manca de transparència del Govern de la cosa pública és darrere de la greu crisi política i institucional que viu el nostre país, i genera una àmplia desafecció ciutadana en relació amb els seus representants públics i amb totes les institucions socials.
– Però no només això, l’opacitat i la manca de transparència genera un funcionament ineficient des del punt de vista econòmic, ja que afavoreix tractes i contractes no necessàriament validats perquè els seus plantejaments siguin justos ni per la correcta relació cost-benefici.

– I també introdueix elements de discriminació i de tracte injust en relació amb els drets de la ciutadania, ja que és aquesta opacitat la que empara tractes discriminatoris, favoritismes i clientelismes que van en sentit contrari al principi d’igualtat que aspirem a fer avançar.

Feu clic per veure el text de la compareixença de Joan Carles Gallego Herrera, Secretari general de CCOO de Catalunya, amb relació a la proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Feu clic per veure el diari de sessions del Parlament de Catalunya amb la transcripció de la compareixença (a partir de la pàgina 69)