Línies directrius de l’OCDE PER A EMPRESES MULTINACIONALS

Les directrius enuncien principis i normes voluntàries per a una conducta empresarial responsable

Linies Directrius de l’OCD per a Empreses Multinacionals 1976.PDF

El 21 de juny de 1976 es van adaptar per primera vegada les línies directrius de l’OCDE (d’ara endavant, les Directrius), com a part de la Declaració sobre Inversió Internacional i Empreses Multinacionals. L’objectiu principal de les Directrius era garantir que les activitats de les EMN es desenvolupessin en harmonia amb les polítiques nacionals dels països de l’OCDE i enfortir la base de la confiança mútua entre les empreses i les autoritats governamentals.

Les Línies Directrius de l’OCDE per a Empreses Multinacionals són recomanacions dirigides pels governs a les empreses multinacionals. Els 30 membres de l’OCDE i 9 països no membres (Argentina, Brasil, Xile, Eslovènia, Romania, Estònia, Israel, Latvia i Lituània) han subscrit les directrius. Les directrius enuncien principis i normes voluntàries per a una conducta empresarial responsable en terrenys com:

-Publicació d’informacions
-Ocupació i relacions laborals
-Medi ambient
-Lluita contra la corrupció
-Interessos dels consumidors
-Ciència i tecnologia
-Competència
-Fiscalitat

Els principals aspectes són:

-contribució al desenvolupament sostenible;
-respecte als drets humans;
-respecte a les normes d’ocupació
-el medi ambient
-corrupció
-protecció per al ‘toc de xiulet’ (en anglès: ‘*whistleblower’: els treballadors que, de bona fe, elaboren un informe per a la direcció o per a les autoritats públiques sobre pràctiques contràries a la llei, a les polítiques de l’empresa o a les directrius de l’OCDE).