CCOO valora positivament l’acord assolit a Akzo Nobel

La plantilla ha ratificat el preacord per una àmplia majoria

Les treballadores i treballadors d’Akzo Nobel Industrial Paints, de Vallirana, han ratificat per una àmplia majoria, amb un 78 % de vots a favor, el principi d’acord assolit dimarts entre el comitè i la direcció de l’empresa, amb la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya. Amb la consecució d’aquest acord va quedar desconvocada la vaga prevista per a ahir, així com la resta de mobilitzacions que s’estaven preparant.

CCOO d’Indústria de Catalunya valora positivament l’acord, ja que incorpora millors condicions econòmiques per a la plantilla que les que plantejava inicialment l’empresa i ha permès reduir les persones afectades per la supressió del procés continu.

En el marc de l’acord, s’ha pactat un nou calendari laboral. En matèria econòmica, el plus de treball per torns serà el que estableix el conveni sectorial, el plus per nocturnitat serà de 25 € per nit treballada i s’ha acordat una quantitat de 250 € per l’eliminació del procés continu.

Amb aquest acord s’ha reduït el nombre de persones afectades per la supressió del procés continu a 9 treballadors i se’ls reconeixerà el caràcter d’acomiadament improcedent en termes d’indemnització. A més se’ls ofereix el servei d’una empresa de recol·locació per ajudar-los a reincorporar-se al mercat de treball.