CCOO valora positivament el principi d’acord assolit a Marelli Barcelona España

L’acord millora les condicions plantejades inicialment i recull la petició de la representació de garanties per al conjunt de la plantilla

Aquesta matinada, els comitès d’empresa i la direcció de Marelli Barcelona España han arribat a un principi d’acord sobre l’ERO, després d’una llarga jornada de negociació. CCOO d’Indústria valora positivament el preacord assolit, ja que millora les condicions de l’acord de l’expedient de l’any passat i ofereix garanties per a la resta de la plantilla no afectada per l’ERO. Aquest principi d’acord haurà de ser ratificat pels treballadors i treballadores dels centres de Marelli Barcelona España de la Zona Franca i de Santa Margarida i els Monjos.

Amb el principi d’acord assolit s’ha pogut reduir de 59 a 54 el nombre de persones afectades per l’expedient, que cessaran la seva activitat a l’empresa entre el 31 d’agost i el 31 de desembre d’aquest any, en funció de les necessitats productives.

S’ha pactat una indemnització de 42 dies per any, amb un màxim de 30 mensualitats, tot i que es garanteix que cap de les persones afectades tindrà un topall. També s’ha acordat una quantitat lineal de 8.000 € per als afectats que tinguin un salari brut inferior a 38.000 € anuals i una quantitat lineal de 6.500 € per als que tinguin un salari brut anual superior als 38.000 €.

A més, l’empresa subscriurà un conveni especial amb la Seguretat Social per a les persones afectades que tinguin a partir de 55 anys en el moment de sortida, fins que arribin a l’edat de jubilació, i ha contractat els serveis d’una empresa de recol·locació per ajudar les persones afectades a reincorporar-se al mercat laboral.

Finalment, s’ha aconseguit que l’empresa faci extensiu aquest acord a la resta de la plantilla en cas que es produeixi qualsevol acomiadament objectiu, ja sigui individual o col·lectiu, fins al 31 de març del 2022. Aquest acord també serà d’aplicació per a les 40 persones que, després de l’estiu, passin a la nova empresa participada per Marelli Barcelona España i un grup xinès.