‘Butlletí Treball, Economia i Societat’ (juny del 2020)

COVID-19: eines per la reconstrucció

Et presentem un nova edició especial del Butlletí Treball, Economia i Societat:

Butlletí núm. 7

Editorial: posar les persones al centre de la reconstrucció social i econòmica.

Dossier monogràfic: encapçalem el dossier amb l’important document de CCOO de Catalunya d’anàlisi, diagnosi i propostes de reconstrucció. Continuem amb articles, entrevistes i manifestos que aborden la sortida d’aquesta crisi global des de multiplicitat de perspectives: l’econòmica, la social, l’ecofeminista, l’europea, la de la salut laboral o la de l’economia social.

Nota de conjuntura econòmica: l’impacte de la crisi de la COVID-19 requereix una anàlisi de la situació econòmica i social en l’àmbit global, europeu, estatal i català. També de les mesures polítiques orientades a treballar per la represa econòmica. És el que presentem en aquesta nota de conjuntura..

– Hemeroteca: consulta els anteriors números del Butlletí Treball, Economia i Societat.