Els sindicats CCOO, UGT i CSIF denuncien el col·lapse en la cita de dni i passaport, i adverteixen de les erràtiques i desencertades decisions dels gestors policials

Les més de 2.500 places vacants asseguren un estiu difícil per a la ciutadania

UGT, CSIF i CCOO adverteixen que les oficines de documentació d’espanyols tornen a estar a la vora del col·lapse a causa de la incapacitat de la Direcció General de la Policia per a assumir, des de la seva organització, l’augment de la demanda ciutadana que tradicionalment es produeix durant el període estival.

Els sindicats exigeixen que es cobreixin els gairebé 2.500 llocs vacants de personal no policial, que es millorin les seves condicions laborals i se’ls doti dels mitjans tècnics adequats, de manera que es pugui prestar el servei públic amb la qualitat que mereix la ciutadania. “La resta no són més que irresponsabilitats derivades de l’abandó que sofreixen aquestes dependències i de les erràtiques decisions preses pels comandaments policials en matèria de gestió”, comenten.

Les organitzacions sindicals denuncien que, després de dos anys després d’haver sofert la crisi sanitària produïda per la COVID-19 en els quals s’ha empobrit la qualitat del servei públic i les condicions de treball dels empleats públics i les empleades públiques-, els responsables de l’organisme han continuat amb una nefasta política de racionalització i gestió en matèria de recursos humans que aboquen al col·lapse de les oficines de documentació d’espanyols. Tot això s’està traduint en una progressiva pèrdua de personal que ja suposa que l’organisme compti amb gairebé un 50% de llocs vacants de personal no policial, plantilla a la qual s’encomanen les tasques administratives i d’expedició dins de la DGP.

Segons els sindicats, estem davant un escenari descoratjador per a la ciutadania, en l’època de major demanda de l’any i amb una part de les gairebé 300 oficines d’expedició de documentació al límit d’arribar a la situació tècnica de «saturació» en el sistema de cites prèvies. Una situació que s’agreuja a la província de Barcelona, amb més de 25 Comissaries en les quals és impossible aconseguir cita fins a la segona quinzena d’agost, a més de comptar amb algunes unitats –com Castelldefels- que ja estan directament col·lapsades.

La decisió de la Direcció General de la Policia de cobrir els llocs d’expedició vacants amb agents del Cos Nacional de Policia, als qui per a exercir aquesta labor se’ls lleva de tasques de seguretat ciutadana, no sembla que estiguin donant els resultats esperats pels gestors de l’organisme. A aquest reforç amb personal policial de carrera, s’ha unit el pas de les noves promocions de policies en pràctiques que han estat prestant servei de manera rotatòria per aquestes oficines sense que, d’una banda, completin la seva necessària formació policial, ni per un altre sigui una mesura que hagi contribuït a agilitar el servei en aquests centres de treball, a la llum dels resultats.

Els representants dels treballadors i treballadores assenyalen que la cobertura de llocs administratius per part d’agents del CNP comporta un sobrecost de més de 140 milions d’euros anuals per als comptes públics respecte del que suposaria cobrir aquestes places amb personal de Cossos Generals de l’Administració General de l’Estat i Personal Laboral. “D’aquesta manera es juga amb els diners de tota la ciutadania mentre s’empobreix la qualitat de l’ocupació i el servei públic”, ressenyen les centrals sindicals.

Els gestors de la DGP semblen no saber que per a cobrir una situació com la que s’està producien-do en les oficines del DNI existeix la figura del funcionari interí. “Això és el que s’hagués fet si comptéssim amb un Tècnic de l’Administració de l’Estat al capdavant de la gestió dels recursos humans en la DGP: plantejar fa mesos un nomenament de funcionaris interins per a cobrir perquè-tos en el DNI, fins a la incorporació de més treballadors i treballadores a través dels diferents mecanismes de provisió de llocs de treball o la convocatòria d’una oferta d’ocupació pública adequada per a cobrir l’enorme quantitat de vacants existents en les nostres dependències.”, adverteixen des de CCOO, UGT i CSIF.

Aquesta situació es replica en determinats territoris, com Madrid, Navarra, Comunitat Valenciana, i les províncies de Sevilla i Màlaga, on la majoria dels equips d’expedició tenen les cites a 2 mesos vesteixi (data límit de la cita prèvia), només podent ser agafades les del dia en què s’obre, amb un rastre de col·lapse en el servei que comença a estendre’s a les zones habituals de vacances en la costa o l’interior de tot el territori nacional.
Un altre nombre significatiu de províncies tenen la cita prèvia entre 40 i 50 dies, mentre que, excepte contades províncies, la cita de les quals està a pocs dies vista, per a la resta cal esperar una mitjana de 30 dies. Situació que s’estima que empitjorarà quan comenci el període vacacional en l’educació primària i secundària.

L’increment de cites per hora, l’ampliació de l’horari d’obertura d’alguna de les oficines i la possible obertura del sistema a tres mesos vista, només serveixen per a degradar la qualitat del servei públic i afegir pressió al personal que el presta. La ciutadania, així com les empleades públiques i els empleats públics fa més de dos anys que suporten un minvament constant dels seus drets per part de la Direcció General de la Policia i del Govern.

Els sindicats no consideren suficient que el Ministeri de l’Interior i la DGP signin acords per a no complir-los, com succeeix amb el compromís d’aquests responsables per a sol·licitar la cobertura de llocs dins del context d’aquest creixent nombre de vacants en l’organisme, i que està suposant la deterioració del servei públic que es presta en aquestes oficines. “La resta no són més que irresponsabilitats derivades de l’abandó que sofreixen aquestes dependències i de les erràtiques decisions preses pels comandaments policials en matèria de gestió”, destaquen. “Prova d’això és que tant DNI com targetes d’estrangers són documents de renovació cíclica i, per tant, fàcilment enquadrables en un pla de previsió que sigui capaç d’absorbir la demanda de la cita prèvia”, continuen plantejant aquestes organitzacions sindicals.

Finalment, des de CSIF, CCOO i UGT alerten que els tràmits de documentació d’espanyols i estrangers que tenen encomanats en la DGP marquen la vida administrativa de la ciutadania, sent obligat per als ciutadans i ciutadanes el fet de mantenir aquests documents en vigor per a realitzar tota mena de gestió de caràcter públic amb l’Administració, així com qualsevol altre de caràcter privat. “De continuar amb la línia de gestió descrita, la ciutadania i la plantilla pagaran les conseqüències d’aquesta tempesta perfecta que estan generant des dels comandaments de la Direcció General.”, conclouen.