El conseller d’Educació, Josep González Cambray, incompleix els compromisos del departament amb les famílies i les treballadores de l’Acadèmia Cultura de l’Hospitalet

CCOO i el conjunt de la comunitat educativa organitzaran mobilitzacions de manera immediata

El passat 14 de maig del 2021 es va arribar a un acord per garantir la continuïtat de l’Escola Acadèmia Cultura, on va participar en representació del Departament d’Educació de la Generalitat l’aleshores director general de Centres Públics, el Sr. Josep González Cambray. Aquest acord implicava integrar l’escola a la xarxa pública en els termes del Decret llei 10/2019, de 28 de maig. Un acord que evitava reubicar més de 340 alumnes, incrementant encara més les sobreràtios a la zona i deixar a l’atur 30 treballadores i treballadors.

En l’acta de la reunió [https://educaccio.cat/wp-content/uploads/2022/02/ACTA-REUNIO-SOBRE-FUTUR-ACADEMIA-CULTURA-14.05.21.pdf], el mateix senyor González Cambray, qui en aquest moment és conseller d’Educació, va explicar les passes necessàries per la integració i com el departament elaboraria l’informe tècnic amb la viabilitat de l’immoble en pocs dies.

Ahir, 8 de febrer, el departament va fer pública una nota de premsa on es desdeia de tots els seus compromisos i es negava a integrar l’Escola Acadèmia Cultura a la xarxa pública, al·legant que ara no es compleixen els requisits legals.

Ha canviat la llei? No, segueix igual.

Han canviat les necessitats d’escolarització de l’alumnat de l’Acadèmia Cultura? No, l’Hospitalet continua amb un problema de sobreràtios que fa impossible absorbir a l’alumnat d’aquesta acadèmia sense agreujar encara més la situació del barri. Fins i tot farà impossible que el Departament d’Educació compleixi el seu compromís d’un màxim de 20 alumnes a P3, per falta de places a la segona ciutat de Catalunya.

Ha canviat la situació de l’immoble? No, el departament va fer una inspecció el 17 de maig del 2021 i no ha tornat a inspeccionar-ho.

Què ha canviat doncs? Únicament l’actitud del departament, que ha passat dels compromisos a l’incompliment i de ser part de la solució a ser el principal obstacle per fer-la efectiva.

Les famílies i les treballadores de l’Acadèmia Cultura, els veïns i veïnes de l’Hospitalet i, evidentment, CCOO, no ens quedarem plegades de braços davant d’aquest incompliment flagrant dels compromisos adquirits. Aquesta mateixa setmana començarem les mobilitzacions per exigir al Departament d’Educació que torni a la via de la negociació i la solució del conflicte.

 #AcadèmiaCulturaNoEsTanca #CambrayCompleix