CCOO demanda a la Universitat de Barcelona (UB) per les retribucions del personal investigador en formació

Avui, 31 de juliol, ha tingut lloc, sense acord, l’acte de conciliació al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC)

Amb l’aprovació de l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF) el 2019, es va fer un important pas en la mesura que aporta seguretat jurídica sobre aspectes importants de la contractació predoctoral. Entre d’altres, es determinen els percentatges salarials aplicables al personal investigador prenent com a referència mínima la categoria del Grup 1 del personal laboral del Conveni únic del personal laboral de l’Administració General de l’Estat.

A més, el personal investigador es troba inclòs al I Conveni de personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, per la qual cosa també hi ha altres aspectes que els afecten, com ara els triennis per antiguitat o els increments salarials del personal de les Administracions Públiques.

Tanmateix, la Universitat de Barcelona (UB) no ha procedit a realitzar els pagaments dels increments oficials des de l’entrada en vigor de l’EPIF (el 0,25% amb efectes de juliol de 2019 i el 2% amb efectes de gener de 2020). Tampoc està pagant els corresponents triennis, tot i que al Consell de Govern d’octubre de 2019 es va afirmar que sí que ho farien.

Per tot això, des de CCOO-UB es va interposar una denúncia de conflicte col•lectiu contra la UB i avui ha tingut lloc, sense acord, l’acte de conciliació al Tribunal de Conciliació Laboral de Catalunya (TLC). Tot i que la Secció Sindical de CCOO-UB es va adreçar fa uns dies al vicerector de professorat per mirar de veure si hi havia alguna possibilitat d’avançar, abans d’assistir al TLC, no vam obtenir cap resposta, el que ja era un símptoma que no aniria bé, i efectivament, l’advocat de la UB s’ha presentat amb el mandat de no fer cap proposta. Per tot això, CCOO-UB seguirà endavant amb la demanda de conflicte col•lectiu.

Així, haurem de defensar també als jutjats el que la UB es nega a aplicar al personal investigador en formació. Recordem que també està pendent de judici, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la demanda per la pròrroga del 4t any, que malauradament ha estat ajornada diverses vegades, amb el perjudici que això comporta amb la finalització de contractes de 3r any.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 31 de juliol de 2020