Guia sindical: mesures i plans d’igualtat a les empreses

Amb l’elaboració d’aquesta guia volem oferir una nova eina, actualitzada, que incorpora novetats normatives i bones pràctiques fruit de les nostres experiències en diversos sectors, amb la vocació de ser d’utilitat per a totes i tots els delegats sindicals en l’avenç, el disseny, el seguiment i l’avaluació de plans d’igualtat a les empreses.

Aquesta guia esdevé un instrument per avançar en igualtat, per plantejar propostes que transformin d’arrel i canviïn efectivament les condicions laborals a les empreses, per assolir que el principi d’igualtat sigui una estratègia prioritària en la lluita per a la igualtat efectiva de dones i homes en l’àmbit laboral i en la resta d’àmbits.

Feu clic per veure la Guia sindical: mesures i plans d’igualtat a les empreses