Guia sindical ‘Dones, treballs i salut’

Sabem que les desigualtats socials són el principal determinant de la salut. Ho sabem per experiència pròpia i pel coneixement social i acadèmic. I així de contundent ho manifesta l’Organització Mundial de la Salut. La classe social, el gènere i la condició migratòria són els principals determinants de salut. Aquesta relació també es manifesta respecte de les condicions de treball i salut.

Les condicions de desigualtat de les dones en l’entrada, la permanència i la sortida del mercat laboral, la precarització de les condicions de treball i la gran presència de dones en sectors econòmics precaris són determinants per a la seva salut. És prou conegut que l’esperança de vida de les dones és superior a la dels homes, però també és prou conegut que la qualitat de vida i de salut de les dones és més desfavorable que la dels homes. I aquestes diferències no s’expliquen per qüestions biològiques, sinó principalment per desigualtats socials i d’accés als sistemes de salut.

Feu clic per descarregar-vos la Guia sindical ‘Dones, treballs i salut’