Desconvocada la vaga de la indústria càrnia perquè els que treballen al sector tindran un bon conveni

CCOO i UGT han arribat a un acord amb la patronal de la indústria càrnia que cancel·la les protestes que s’havien convocat el 25 i el 26 de novembre, i del 3 al 8 de desembre.

CCOO i UGT van aconseguir arrencar a la patronal el compromís de retirar de la taula de negociació les qüestions que bloquejaven el conveni col·lectiu: treballar diumenges i abaratir la contractació. El futur conveni amplia drets i millora el poder adquisitiu. Aquest regularà les condicions laborals de 115.000 treballadors i treballadores de tres mil empreses, tindrà una durada de tres anys; inclou en el seu àmbit funcional el llescat i l’envasament i incrementa les retribucions dels contractes en pràctiques. La pujada salarial serà del 3 % des del gener del 2021 i del 2,75 % per al 2022. L’últim any de vigència, els treballadors i treballadores cobraran un 2,5 % més. A més, es garanteix que ningú no perdrà poder adquisitiu durant aquests anys.

 
Pel que fa a l'ordenació del temps de treball, s'ha aconseguit que la jornada diària sigui de vuit hores de feina efectiva. Per tant, quan es distribueixi la borsa horària no es podrà treballar més de deu hores, i no onze com fins ara. La borsa de flexibilitat serà de 145 hores anuals, que s'han d'utilitzar en hores completes.
El conveni també recull el compromís de la patronal d'habilitar un permís retribuït de deu hores per rebre assistència mèdica especialitzada o per acompanyar familiars dependents; s'estén el cobrament del plus de nocturnitat i s'estableix que només es podrà modificar el sistema de retribució a rendiment mitjançant incentius amb negociació prèvia amb els representants dels treballadors i treballadores.
 
Reducció de la jornada anual
 
En el futur conveni de la indústria càrnia es redueix la jornada anual en deu hores. A partir de l'any 2022 serà de 1.760 hores cada any. També milloren les prestacions a la Seguretat Social. El complement d’incapacitat temporal per malalties professionals serà a partir d'ara el 100 % de la base reguladora. I per si no n'hi hagués prou, s'acorda introduir millores i nous drets en igualtat i crear la figura del delegat o delegada de medi ambient, treball a distància, teletreball, registre de jornada i desconnexió digital. El conveni col·lectiu s'aplicarà a partir del proper 1 de gener de 2022.