Des de CCOO reclamem l’execució del Corredor Mediterrani, i que aquest es faci sense descuidar la mobilitat ferroviària de proximitat

Amb motiu de l’acte convocat per l’associació d’empresaris valencians per presentar la seva campanya #QuieroCorredor, des de CCOO de Catalunya recordem que ens hem  manifestat sempre i des de fa molt de temps a favor d’un traçat ferroviari al llarg de la costa mediterrània que serveixi per al transport de mercaderies i de persones. Els objectius que s’han d’assolir amb aquest corredor són, d’una banda, millorar la comunicació en temps de viatge i en nombre de serveis a totes les zones que comprèn, reforçant així els llaços socioeconòmics i culturals, i, de l’altra, facilitar el canvi modal del transport de mercaderies de la carretera al ferrocarril. Aquest canvi ha de suposar guanys de competitivitat, millora de la qualitat de l’aire i reducció de la congestió de l’autopista AP-7 i altres vies vinculades, amb la corresponent reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i de la dependència dels hidrocarburs. 

Per fer tot això són imprescindibles intervencions en infraestructures  que han de fer-se amb el màxim respecte pel medi ambient i els entorns veïnals. I tot i la importància per assolir els objectius de mobilitat  assenyalats,  cal que aquests que no es facin a costa de deixar de prioritzar les inversions en infraestructures i serveis que necessita la mobilitat ferroviària de proximitat. Ja vam tenir l’experiència negativa de la priorització de l’AVE per davant de les rodalies, ara cal garantir que no torni a passar el mateix. Per això demanem que el Corredor Mediterrani estigui concebut per donar la millor sortida cap a l’exportació i la circulació interna dels béns produïts en el nostre territori, reforçant així el teixit industrial i agroalimentari propi. L’objectiu principal no ha de ser el de convertir-nos en el punt d’arribada i gestió logística de produccions alienes, activitat que, sent rellevant, consumeix molt espai i recursos amb rendiments menors que els de l’activitat productiva. 

Es fan necessàries, doncs, una visió àmplia i moltes mesures perquè aquesta inversió ferroviària en el Corredor Mediterrani -que fa anys que hauria d’estar fet-  es faci en benefici de la majoria social i sigui un instrument per a la reindustrialització i la millora del nostre teixit productiu.