Des de CCOO manifestem que els teòrics acords econòmics de la Taula Bilateral entre la Conselleria de Salut i un sindicat corporatiu no són reals, i responen a un anunci en clau electoralista

L’escreix ja existeix des del 2017

Davant les notícies que es van publicar la setmana passada conforme s’havia arribat a  acords econòmics a l’anomenada Taula Bilateral entre la Conselleria de Salut i el sindicat Metges de Catalunya, CCOO considerem que aquest acord només té una finalitat electoralista i que falta a la veritat. En aquestes notícies el que es diu és que s’ha arribat a un acord econòmic per a facultatius i facultatives d’atenció primària en funció del qual es pagarà l’anomenat escreix, segons el percentatge de pacients que aquests professionals estiguin disposats a assumir. I també s’informa del pacte per a un increment del preu per hora del personal resident.

En primer lloc, CCOO vol recordar que aquest escreix de pacients ja existeix des de la seva aprovació l’any 2017 en un consell d’administració de l’ICS. I ara, en la Comissió Negociadora del 3r Acord de les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, és sobre la taula i des de CCOO hi hem fet les nostres aportacions. En segon lloc, l’increment del preu per hora del personal resident ha estat fruit de la negociació del III Conveni SISCAT, recentment signat per CCOO, UGT i SATSE, i que precisament no ha signat Metges de Catalunya.

També volem recordar que qualsevol afectació de les condicions de treball dels professionals ha de passar necessàriament pels òrgans destinats a aquest efecte. En el cas que ens ocupa és justament la Mesa Negociadora del 3r Acord, la següent reunió de la qual és aquest dilluns, 20 de març.

El que sempre hem demanat és que hi hagi una millora de la qualitat assistencial, on el destinatari últim és la persona usuària, i, evidentment, poder treballar amb uns estàndards mínims de qualitat, motiu pel qual incrementar el nombre de visites mèdiques que ja s’estan realitzant és del tot inapropiat i va contra aquesta millora de la qualitat assistencial que els pacients reclamen i que necessiten.

Des de CCOO tampoc veiem normal ni equitatiu que es prevegi una millora només per a una categoria professional, quan justament fa uns dies el conseller va fer unes declaracions en què afirmava que tenia la intenció de repercutir més tasques de les que es realitzen ara a la resta de l’equip d’atenció primària. És a dir, se’ns diu que es repartirà la feina que feia el metge o metgessa de família en altres professionals que no tenen previst l’escreix (un exemple seria l’increment de la casuística que ha de visitar infermeria dins la gestió de la demanda aguda i l’increment de tasques del personal administratiu), però, ara, aquest mateix metge o metgessa de família haurà de visitar més pacients dins la mateixa jornada laboral i farà, per tant, menys minuts d’atenció directa. Aquesta és l’atenció primària que volem?

Des de CCOO reclamem millores de les condicions laborals per a tothom, però exigeixen necessàriament un increment en la contractació, com a única sortida a la millora de les llistes d’espera i de la qualitat assistencial de milers de pacients del nostre país.

Des de CCOO també demanem que hi hagi més rigor en les declaracions fetes per la Taula Bilateral i instem la Conselleria de Salut a emetre un comunicat en aquest sentit en què puntalitzi els resultats, perquè reiterem que aquesta taula no és cap òrgan negociador i en les darreres notícies només s’ha evidenciat una discriminació de la resta de categories professionals i s’ha generat un malestar i un conflicte del tot innecessaris i totalment evitables.