Des de CCOO celebrem que s’hagi assolit un acord per als pressupostos i destaquem el valor constructiu aportat pel diàleg social

Malgrat això, lamentem el retard en l’acord i vetllarem perquè aquest no en llastri lexecució

Des de CCOO celebrem que avui s’hagi anunciat finalment l’acord de pressupostos entre el Govern de la Generalitat, el PSC i Catalunya en Comú, un pressupost de més de 41.000 milions d’euros que incrementa substancialment les partides per a polítiques socials, però lamentem que la consecució d’aquest acord s’hagi dilatat gairebé tres mesos, i que hagi creat un clima d’incertesa política en un escenari marcat per l’altíssima inflació que estem vivint. I més quan els agents socials ja ens havíem posat d’acord abans, en un exercici de responsabilitat, sobre les mesures de caràcter social que els pressupostos havien de preveure, de les quals destaquem la necessària urgència en l’actualització de l’indicador de la renda de suficiència de Catalunya, l’impuls a la formació professional o el canvi de model productiu.

Malgrat això, creiem que és una molt bona notícia que aquests pressupostos estiguin ara en disposició d’aprovar-se, tant pel que fa al reforç del valor democràtic de la política com pel que fa al seu contingut per ell mateix. Juntament amb la notícia de la revaloració de l’SMI (que ha d’anar acompanyada a Catalunya amb l’acord de l’AIC que impulsi la pujada dels salaris més baixos per arribar a un salari mínim de conveni a Catalunya, segons orienta la Carta Social Europea, de prop de 1.320 euros, i que s’hauria de reflectir en les clàusules dels convenis d’abast autonòmic) l’acord de pressupostos pensem que serà una eina útil per al desenvolupament econòmic i social del país. Volem destacar també el paper de la nostra organització i, per extensió, el del diàleg social, en la consecució d’aquestes dues fites. Finalment, vetllarem perquè el retard de tres mesos en l’acord no condicioni l’execució d’allò pactat i per tal que es reforcin els serveis públics, tot donant resposta a les necessitats dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya que veuran millorades les seves condicions, amb especial incidència en sanitat, educació, serveis socials i cures, així com les necessitats de les persones usuàries, que és tant com dir les de tota la societat.

Escolta aquí la valoració que fa Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya de l’acord de pressupostos: