Davant l’aprovació dels pressuposts, demanem a la nova directora general d’FP que incorpori en el seu tràmit els punts acordats pel Consell del Diàleg Social, així com altres millores pendents i urgents

Des de la Federació d’Educació de CCOO valorem els nous pressupostos com un cert avenç, tenint en compte els recursos que preveu en equipaments d’FP i l’increment de dotació per als ensenyaments artístics, uns ensenyaments històricament infrafinançats i infravalorats. Considerem, però, que en el seu tràmit parlamentari han de millorar respecte de la formació professional i entre altres punts  han d’incorporar allò acordat en el  Consell de Diàleg Social del desembre passat respecte de l’augment de l’oferta de places d’FP, i que aquesta estigui adaptada a la prospectiva, així com doblar -com a mínim- el nombre de persones orientadores als centres d’FP el curs vinent, i que s’aprovi un pla d’inversions per a la creació i el reconeixement dels centres de formació professional integrada.

Volem recordar a Mercè Chacón, la nova directora general, a qui donem la benvinguda, que en la formació professional inicial CCOO tenim molts temes pendents que creiem que cal abordar i reprendre amb urgència:

·         Desencallar la negociació amb el departament a través de la mesa sectorial per concretar i executar la integració del PTFP al Grup A1 i l’equiparació salarial sense més demores al professorat d’FP que correspongui.

·         Actualitzar l’Acord d’FP del 1999, tenint en compte el context actual, les condicions que necessiten els centres d’FP i els professionals, que posi fi a la sobrecàrrega de feina actual i el no reconeixement horari de tutories, coordinacions i serveis previstos en la carta de serveis dels centres.

·         Vetllar per un calendari escolar que tingui en compte les especificitats de l’FP i el temps d’estada a l’empresa de l’alumnat. En cap cas pot ser una opció uniformitzar el calendari escolar sense tenir en compte el que necessita cada ensenyament,  el seu alumnat i professorat.

·         Establir un pla que incentivi els professionals dels diferents sectors a desenvolupar una carrera docent per fer front a la manca de professorat, en concret en especialitats com Informàtica i altres de famílies professionals industrials. Pagar hores extres al professorat d’Informàtica és una mala solució que suposa un pegat momentani sobrecarregant a qui  les fas i de retruc a l’equip docent.

·         Millorar el sistema de preinscripció i matrícula, per garantir-hi l’accés a tots els col·lectius i evitar que per assegurar la continuïtat educativa no s’expulsi  la resta de sol·licitants en els cicles formatius de grau mitjà. Per assegurar l’accés a l’FP de grau mitjà i de grau superior caldrà ampliar l’oferta segons la prospectiva i  com a mínim per donar resposta a les  més de 12.000 persones sol·licitants que van quedar fora del sistema el curs passat.

·         Corregir la despesa segregadora en les oposicions docents extraordinàries que representa haver de realitzar un cas pràctic i que qui opositi hagi de dur el seu material, un material que en algunes especialitats com Perruqueria i Estètica pot arribar a ascendir a 3.000 euros. Cal esmentar també el greuge comès als docents d’FP opositors tenint en compte que solament les especialitats d’FP estan obligades a realitzar la prova pràctica, amb independència del tipus d’especialitat i de si seria recomanable pedagògicament, mentre que cap especialitat de la resta d’ensenyaments té establerta aquesta prova.