Dictamen 13/2022 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, i del Decret 37/2010, de 16 de març, d’aprovació del Reglament de salons de joc

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 27 de setembre del 2022, amb el vot particular conjunt de Foment i PIMEC.

El Projecte de decret té per objecte adoptar determinades mesures de modificació d’alguns dels criteris de la planificació del joc a Catalunya per donar resposta:

  • A l’encàrrec del Parlament en la Moció143/XII, sobre les polítiques de prevenció de ludopaties, on s’insta el Govern de la Generalitat a adoptar, entre d’altres, les mesures següents: limitar l’obertura dels salons de joc i d’apostes presencials; revisar el nombre mínim de metres de separació entre locals de joc i limitar els locals de joc per nuclis de població o reforçar les zones en què resti prohibida aquesta activitat per proximitat a equipaments especialment protegits.
  • A la Resolució 980/XII de la Comissió de Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya esmentades, sobre la prevenció de l’addicció dels joves a les apostes i els jocs en línia, on s’insta el Govern de la Generalitat, entre d’altres actuacions, a revisar el règim de distàncies dels establiments de joc, especialment les distàncies respecte de qualsevol establiment, institució, edifici o espai d’interès educatiu.
  • A com dotar de major seguretat jurídica el règim de planificació a fi de protegir més intensament les persones més vulnerable.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.