Dictamen 13/2020, sobre Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 13/2020, sobre Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.