Dictamen 12/2022 sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 19 de setembre de 2022.

El Projecte de decret té per objecte la creació del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya, que respon a la necessitat de satisfer raons d’interès general i regular la representació dels professionals geòlegs i geòlogues a Catalunya.

En l’Assemblea General Extraordinària de 10 de febrer del 2011, la delegació catalana de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs va acordar, per majoria absoluta de les persones assistents, la creació del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya.

El Reial decret 299/2021, de 27 d’abril, va aprovar la segregació de la delegació catalana de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs. De conformitat amb la disposició addicional única d’aquest reial decret, l’esmentada segregació serà efectiva a partir de l’entrada en vigor de la norma autonòmica de creació de Col·legi de Geòlegs corresponent, en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.