Dictamen 12/2020 sobre la proposta d’acord pel qual s’aprova el Pla de ports de Catalunya, Horitzó 2030

Dictamen 12/2020 sobre proposta d’acord pel qual s’aprova el Pla de ports de Catalunya, Horitzó 2030

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 12/2020 sobre proposta d’acord pel qual s’aprova el Pla de ports de Catalunya, Horitzó 2030i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen  o  el resum.