Dictamen 11/2020 sobre el projecte d’ordre per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s’apliquen les mesures del programa d’actuació a les zones vulnerables

Dictamen 11/2020 sobre el projecte d’ordre per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 11/2020 sobre el projecte d’ordre per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s’apliquen les mesures del programa d’actuació a les zones vulnerables, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.