Dictamen 11/2019 sobre el projecte de decret d’acreditació, concertació social i gestió delegada a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 11/2019 sobre el projecte de decret d’acreditació, concertació social i gestió delegada a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.