Dictamen 08/2022 sobre el projecte de decret de creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 20 de juny de 2022.

El projecte de decret té per objecte la creació del Col·legi d’Higienistes Dentals de Catalunya, d’adscripció voluntària. L’interès públic de la creació d’aquest col·legi professional rau en la funció que la professió d’higienista dental realitza pel que fa a la preservació de la salut de les persones i la garantia de les condicions sanitàries. La seva creació permetrà sotmetre els professionals col·legiats a unes normes deontològiques i de control comunes, alhora que ordenarà la professió a Catalunya en benefici de la societat en general.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.