Dictamen 08/2020 sobre el projecte de decret del reglament de la loteria col·lectiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

Dictamen 08/2020 sobre el projecte de decret del reglament de la loteria col·lectiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 08/2020 sobre el projecte de decret del reglament de la loteria col·lectiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (…), i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.