Dictamen 07/2023 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya

El dictamen va ser aprovat pel ple del CTESC, el 27 de març del 2023, amb el vot particular conjunt de CCOO i d’UGT, i els vots particulars de Foment del Treball i de PIMEC.

L’Avantprojecte de llei té per objecte modificar la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per adequar la norma a la realitat social i econòmica actual així com incorporar-hi algunes directives comunitàries.

Després de més de deu anys de l’aprovació inicial del Codi de consum de Catalunya, els drets de les persones consumidores s’han vist afectats en diferents àmbits d’activitat econòmica com són els serveis bàsics, la contractació en línia, les pràctiques comercials agressives i altres aspectes que han generat controvèrsies en les relacions de consum. També algunes normes aprovades amb posterioritat contenen aspectes que incideixen en l’àmbit del consum, com ara medi ambient, residus i malbaratament alimentari, entre d’altres.

Els canvis en la realitat socioeconòmica que s’han produït han estat prou importants per sensibilitzar la societat, i la Unió Europea ha donat resposta amb moltes normes d’afectació directa a les persones consumidores, com la Directiva UE 2019/770, la Directiva UE 2019/771, la Directiva 882/2019 o la Directiva UE 2019/2161, entre d’altres.

Per tant, els objectius generals i específics de l’avantprojecte són els següents:

Objectius generals:

  • Incrementar i garantir l’efectivitat dels drets de les persones consumidores en qualsevol mena de relació de consum.
  • Reduir la desigualtat i la discriminació en les relacions de consum.

Objectius específics:

  • Actualitzar el sistema de protecció i defensa de les persones consumidores i adequar-lo a la realitat jurídica, econòmica o social.
  • Reforçar les eines que disposa l’Agència Catalana del Consum per protegir les persones consumidores.
  • Millorar la protecció de les persones consumidores vulnerables i reforçar els mecanismes de protecció, evitar conductes discriminatòries per raó de gènere i també millorar i ampliar els drets lingüístics en les relacions de consum i anar cap a la transició ecològica i el consum sostenible.
  • Evitar conductes discriminatòries, no justificades, en les relacions de consum.

Feu clic per veure el dictamen o el resum