Dictamen 06/2021 sobre el Pla director d’infraestructures de l’àmbit del sistema integrat de mobilitat metropolitana de Barcelona per al període 2021-2030

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Pla director d’infraestructures de l’àmbit del sistema integrat de mobilitat metropolitana de Barcelona per al període 2021-2030 i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 21 de juny del 2021. El Pla director d’infraestructures (pdI), elaborat per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), té per objecte planificar les infraestructures de transport públic col·lectiu de l’àmbit del sistema integrat de mobilitat metropolitana de Barcelona (tenint present tots els modes de transport) en l’horitzó temporal dels propers deu anys, i l’elaboració dels instruments de planificació per a la coordinació del sistema metropolità de transports públics col·lectius. El pla amplia el seu àmbit territorial d’actuació fins a 12 comarques (el 60 % més que l’anterior pdI) i 5,7 milions d’habitants (el 9 % més que l’anterior pdI). El pla constitueix la resposta consensuada de les diferents administracions responsables a partir dels seus objectius articulats en vuit àmbits:

 • Incrementar la quota modal del transport públic per carretera (TPC).
 • Garantir l’eficiència econòmica.
 • Maximitzar la integració dels sistemes TPC.
 • La mobilitat saludable i sostenible.
 • Reduir l’emissió de contaminants.
 • Minimitzar el consum d’energia i combustibles fòssils.
 • La mobilitat inclusiva i equitativa.
 • Minimitzar l’impacte sobre la matriu territorial.

Per assolir aquests objectius, el pla fa una proposta d’actuacions dividida en cinc programes d’actuació:

 • Ampliació de la xarxa (metro, bus i tramvia).
 • Xarxa ferroviària estatal.
 • Intercanviadors.
 • Transport públic per carretera. E-bus.
 • Modernització i millora.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.