Dictamen 05/2021 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 05/2021 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.