Dictamen 04/2021 sobre l’Avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 04/2021 sobre l’Avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.