Dictamen 03/2021 sobre el Projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 03/2021 sobre el Projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.