Dictamen 02/2022 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova la revisió del Pla Cartogràfic de Catalunya

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 24 de gener de 2022.

El Projecte de decret té per objecte aprovar la primera revisió del Pla Cartogràfic de Catalunya en els termes proposats per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, amb l’informe previ favorable de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

Aquest Pla defineix i identifica els conjunts d’informació geogràfica que l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Administració Local de Catalunya produeixen i utilitzen, i determina la seva estructura, qualitat, disponibilitat, interoperabilitat, actualització i condicions d’accés.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.