Dictamen 01/2022 sobre el Projecte de decret de regulació del Sistema de Localització i Seguiment d’Embarcacions Pesqueres de Catalunya

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva del CTESC per delegació del Ple del CTESC, el 10 de gener de 2022.

El Projecte de decret té per objecte posar a disposició del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural d’un sistema de localització i seguiment electrònic de les embarcacions pesqueres, per tal de donar compliment a la normativa de la Unió Europea, de l’Administració General de l’Estat i de la pròpia Generalitat de Catalunya, a més de donar resposta a les demandes del sector pesquer en l’àmbit del control i la gestió de l’activitat. Aquest sistema és una eina fonamental per al desenvolupament i execució de les polítiques de conservació de recursos i ordenació del sector pesquer; amb nombroses aplicacions per a l’avaluació i gestió dels caladors, el seguiment d’activitats en zones protegides, la gestió de l’esforç pesquer, el control dels horaris i jornades de treball i per a complementar els protocols de salvament marítim, d’emergències al mar o d’episodis de contaminació marítima.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.