Dictamen 01/2021 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix la composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 01/2021 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix la composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.