Javier Pacheco compareix a la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques del Parlament

Avui dijous, 30 de juliol, de forma telemàtica

Avui dijous, 30 de juliol, ha tingut lloc al Parlament de Catalunya una reunió de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques. A partir de les 15 hores, de forma telemàtica, hi ha intervingut Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.

L’objectiu de la Comissió és informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de la COVID-19. El secretari general de CCOO de Catalunya ha valorat la importància del diàleg social en les decisions que tenen a veure amb la reactivació econòmica.

Pacheco ha explicat quatre de les línies d’actuació sobre les quals el sindicat ha treballat darrerament. Ha incidit en la necessitat de millorar els recursos del sistema sanitari i reformular el sistema de residències de gent gran, creant l’Institut Català de la Dependència i gestionant-lo des de l’àmbit de la salut. També aposta per regularitzar l’arrelament de les persones immigrades, laboralitzant i adscrivint al règim general de la Seguretat Social el treball de la llar, complint amb el Conveni 189 de l’OIT. A més, és prioritari derogar les reformes laborals, perquè no es pot pensar a reconstruir el país amb l’actual marc normatiu laboral que ha trencat tots els equilibris els darrers anys. Per últim, el secretari general de CCOO de Catalunya ha parlat de revertir la situació a Nissan i salvar llocs de treball impulsant un projecte referent en la producció de bateries elèctriques, que impulsi la mobilitat compartida a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que reforci l’energia renovable per garantir una mobilitat sostenible, projecte que hauria de ser liderat per les administracions públiques, que impulsin les inversions privades amb participació de capital públic.

Javier Pacheco també ha recordat les dues grans propostes anunciades pel sindicat per sortir de la crisi. Per una banda, amb caràcter estratègic i de model, CCOO ha impulsat propostes per a un pacte de reconstrucció (amb participació del món acadèmic i universitari i de persones de 50 diferents entitats socials), i que vol posar les persones al centre (responent a les urgències socials, garantint els serveis públics i reforçant la democràcia), garantir la represa econòmica i la creació d’ocupació i de la qualitat del treball, reforçar l’estat del benestar amb ingressos públics suficients mitjançant una fiscalitat redistributiva i justa, i reorientar els models productius en un nou horitzó de governança democràtica global:
https://www.ccoo.cat/noticia/231150/propostes-de-ccoo-de-catalunya-per-sortir-de-la-crisi-provocada-pel-coronavirus.

Per una altra banda, i de manera més immediata, CCOO ha presentat un pla de xoc sectorial articulat en quatre eixos d’activitat (treballs essencials i d’atenció a les persones, infraestructures i model de mobilitat, sector industrial i de la construcció, i sector turístic):
https://www.ccoo.cat/noticia/231674/ccoo-ha-presentat-les-propostes-per-un-pla-de-xoc-sectorial-per-la-reactivacio-economica-i-social-per-al-dialeg-social-a-catalunya-davant-limpacte-de-la-covid-19.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 30 de juliol de 2020