Guia ‘La intervenció sindical davant l’exposició a temperatures excessives en època de la COVID-19’

Durant l’estiu les altes temperatures poden perjudicar la salut de les persones treballadores

Durant l’estiu les altes temperatures poden perjudicar la salut de les persones treballadores.  

Les mesures implantades davant la COVID-19 poden amplificar l’especial sensibilitat de les persones treballadores i els riscos d’exposició a temperatures inadequades.

 A la guia La intervenció sindical davant l’exposició a temperatures excessives en època de la COVID-19 exposem pautes per a la intervenció sindical en la gestió integrada de les mesures preventives contra el coronavirus i aquelles dirigides a evitar temperatures extremes o incòmodes. Les més importants són:

– Cal prevenir l’impacte que l’aplicació de les mesures preventives davant la COVID pot tenir durant les èpoques de més calor.

– Les mesures sanitàries que la teva empresa apliqui davant la COVID-19 no poden suposar un risc per a la salut dels treballadors i treballadores.

L’ús continuat de mascareta o de gel hidroalcòholic pot suposar un risc quan es treballa a altes temperatures.

– Algunes persones especialment sensibles a la COVID-19 són també especialment sensibles a les altes temperatures. Cal protegir-les bé quan s’apliquen mesures davant la COVID que poden generar més risc quan es treballa amb calor.

Per a informació general sobre la temperatura com a risc laboral, també pots consultar el nostre díptic Temperatura. Riscos i PRL.