Els treballadors i treballadores de la neteja no han de pagar la crisi del coronavirus

DES DE CCOO DEFENSEM QUE AQUESTA CRISI NO L’HAN DE PAGAR ELS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES
Si ets treballadora o treballador de la neteja, segons el conveni, tens dret a:

Salari netejador/a i peó: 1.043,45 €.
Plus d’antiguitat: Barcelona i Girona, cada quatre anys, el 4 % sobre el salari base; Tarragona, cada tres anys, el 5 % sobre el salari base, i Lleida, cada tres anys, depenent del grup i el nivell professional.
Plus de toxicitat, perillositat i penositat: increment del 20 % del salari base.
Plus hospitalari: Barcelona i Girona, el 20 % del salari base; Tarragona, el 10,5 % del salari base, i Lleida, 1,64 € per dia treballat.

Plus d’ambulatori i residència geriàtrica: Tarragona, un plus de l’1,5 % del salari base, i Lleida, de 0,90 €.
Plus de pluricentre: el 2 % del salari base, si es realitza la jornada en tres centres o més.
Plus de centrals nuclears: el 20 % del salari base.
Plus de nocturnitat: entre les 22 hores i les 6 hores, el 25 % del salari base.
Plus aeroportuari: el 16 % del salari base.
Hores extres: a Barcelona, Girona i Lleida s’ha de cobrar com el salari per hora ordinària més un increment del 75 %, i a Tarragona, 10,35 €.
Treball en diumenges o festius: dret a gaudir d’un dia de descans. En el cas de Barcelona i Girona, a més, el salari tindrà un increment de 49,33 € (diürn) i de 53,62 € (nocturn), i els festius especials (25 desembre i 1 gener) tindran un increment de 13,75 €.
Treballar el dia de descans: a Barcelona, Girona i Tarragona, s’ha de percebre el salari per dia més un recàrrec del 140 %; a Lleida, el salari per dia més un recàrrec del 75 %
Maternitat o paternitat: Barcelona i Girona, 278,33 €.
Descans i desplaçaments entre centres de treball: es computaran com a temps treballat, i el descans setmanal, com d’un dia i mig continuat.
Dret a tres pagues extres: a l’abril, al juliol i al desembre. Vacances: 31 dies naturals.

En cas de subrogació de personal, s’han de respectar tots els drets i les obligacions dels quals gaudien els treballadors o treballadores amb l’empresa anterior.

Si creus que la teva empresa no aplica el conveni, tens dubtes sobre la teva nòmina i/o vols informació sobre els teus drets com a treballadora o treballador de la neteja, truca a CCOO, al 933 100 000, o emplena el formulari que trobaràs a https://consulta.ccoo.cat/ i t’informarem.

Els treballadors i treballadores de la neteja no ha de pagar la crisi del coronavirus

Els treballadors i treballadores de la neteja no ha de pagar la crisi del coronavirus (en català)

Els treballadors i treballadores de la neteja no ha de pagar la crisi del coronavirus

Els treballadors i treballadores de la neteja no ha de pagar la crisi del coronavirus (en castellà)